Beleid bestuurlijk aanbesteden Beschermd Wonen

Introductie

In het kader van de transformatie in het sociaal domein is er voor de inkoop van Beschermd Wonen 2017-2020 in Zeeland gekozen voor de methode bestuurlijk aanbesteden. Dit is een proces dat gemeenten, zorgdienstverleners, cliënten en hun mantelzorgers c.q. vertegenwoordigers samen lopen en waar zij samen invulling aan geven.

 

Bestuurlijk Aanbesteden Beschermd Wonen (BABW)

Bestuurlijk Aanbesteden is een inkoopproces waarin overleg tussen de gemeenten en de zorgdienstverleners centraal staat. Tijdens dit proces wordt aandacht besteed aan kennis- en ervaringsoverdracht. Bestuurlijk Aanbesteden heeft een flexibel karakter: nieuwe zorgdienstverleners kunnen toetreden nadat de overeenkomsten al zijn afgesloten. Ook kunnen er wijzigingen in de overeenkomsten worden doorgevoerd om wenselijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

 

Besluitvorming

Op 14 april 2016 heeft de Stuurgroep CZW Bureau een besluit genomen over de  inrichting van het proces Bestuurlijk Aanbesteden Beschermd Wonen (BABW) in Zeeland. Dit besluit heeft betrekking op de visie en transformatiedoelen,  op de taken en rollen van de verschillende partijen en op de samenstelling van fysieke ‘overlegtafels’ waaraan de partijen met elkaar op inhoud  in gesprek gaan.


Fysieke overlegtafels

Aan de fysieke overlegtafels zijn gemeenten, zorgaanbieders en clientenbelangen-organisaties vertegenwoordigd. De afspraken die zijn gemaakt aan de fysieke overlegtafels in 2017 hebben geresulteerd in een Deelovereenkomst Beschermd Wonen Zeeland voor 2018-2019.


Vragen over het proces of andere zaken die met de aanbesteding te maken hebben, kunnen worden gesteld via het e-mailadres babw@czwbureau.nl


Openbare documenten bestuurlijke aanbesteding Beschermd Wonen Zeeland

Deelovereenkomst BW 2020

Oplegger bij kostprijsonderzoek en tarieven BW

Opbouw advies tarief BW Zeeland 2020
Inrichting fysieke overlegtafels 
Verslag constituerende overleg

Inrichtingsnota

Visiedocument

Basisovereenkomst

Eigen Verklaring 

Spoorboekje uitwerking toekomstvisie BW van de VNG

Lijst Dienstverleners BW Zeeland

Stappenplan Tijdelijke Toegangsregeling BW (1 jan 2018)

Ter kennisname: Het  verslag van de bijeenkomst “De Toekomst van Beschermd Wonen in jouw regio” die op  8 maart 2016 in Middelburg heeft plaatsgevonden. Het betreft interessante informatie over het cliëntenperspectief van BW in het algemeen. Verslag bijeenkomst 8 maart 2016