Mensenhandel

Alle Zeeuwse gemeenten willen in 2022 beleid hebben op het gebied van mensenhandel. Om dit te bereiken wordt het volgende in Zeeland gedaan.

                                                                                                                                

                                                                                Uitbuiting stoppen we samen

 

Plan van aanpak mensenhandel Zeeland

De aanpak van mensenhandel gaat over voorkomen, bescherming van slachtoffers en vervolging van daders. Hoe doe je dit zo goed mogelijk met alle partijen die hier een rol in hebben? Hiervoor is dit plan van aanpak ontwikkeld. Twee belangrijke dingen hierin zijn:

 

1- Zorgcoördinator mensenhandel

Alle gemeenten zijn verplicht om een zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel aan te stellen. Deze coördinator zorgt ervoor dat slachtoffers van mensenhandel goede hulp krijgen. Op dit moment hebben 10 van de 13 gemeenten hiermee ingestemd.

 

2- Aandachtfunctionaris mensenhandel voor iedere gemeente

Deze persoon is aanspreekpunt voor collega’s die mogelijke signalen van mensenhandel hebben waargenomen. Hij of zij verzamelt signalen van al het gemeentepersoneel en verrijkt de informatie zo mogelijk met onder andere adresgegevens, eventueel eerder opgelegde sancties of andere zaken. De signalen geeft hij/zij weer door aan het RIEC, de politie of de arbeidsinspectie.

 

Organisatie

De Zeeuwse gemeenten hebben bestuurlijke trekkers benoemd om dit  proces te begeleiden. Dit zijn Marga Vermue (gemeente Sluis) en André van der Reest (gemeente Goes). Ook is er een werkgroep actief van beleidsmedewerkers van Zeeuwse gemeenten en organisaties (Janety Menheere-Monteiro en Iris Vroegop (gemeente Goes), Bruno Vanassche (Veiligheidshuis Zeeland), Leonie Ernst (GGD Zeeland), Anne Lauret en Richard Schriemer (gemeente Sluis), Gert-Jan Bommeljé (gemeente Vlissingen) en Saskia Ummels en Paulette de Kraker (CZW Bureau).

 

De aanpak wordt van bovenaf en onderop gevoed. Hiervoor worden twee keer per jaar sleutelfigurenbijeenkomsten gehouden.

 

Wilt u hieraan meewerken of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Paulette de Kraker


Documenten:

-Plan van aanpak Mensenhandel Zeeland 12 dec 2019;

-Update Zeeuwse aanpak mensenhandel oktober 2019.

-Update Zeeuwse aanpak mensenhandel juni 2019;